Bireysel Ürünler
Aracınıza Özel
Evinize Özel
Sağlığınıza Özel
Bireysel Emeklilik Sistemi
Süper Emeklilik Planı
  Grup Emeklilik Planı
  Emeklilik Yatırım Fonlarımız
  Otomatik Katılım
Hayatınıza Özel
Sorumluluk Sigortaları
Tarım Sigortaları
 
AnasayfaBireysel ÜrünlerBireysel Emeklilik SistemiSüper Emeklilik Planı

Süper Emeklilik Planı

Groupama Emeklilik A.Ş. Süper Emeklilik Planı ile katkı paylarınız sizin belirleyeceğiniz oranda yatırım fonlarımızda değer kazansın, tasarruflarınız size birikim olarak süper bir emeklilik yaşatsın istiyorsanız; Super Emeklilik Planımız tam size göre!

Süper Emeklilik Bireysel Emeklilik Planı ile isterseniz katkı paylarınızı önerilen fon dağılımı tanımlarına göre "muhafazakar, dengeli, hırslı" olarak seçebilir, ya da kendinizin belirleyeceği fon dağılım oranına göre seçim yapabilirsiniz.

7 adet Groupama Emeklilik Yatırım Fonumuz Ak Portföy deneyimi ile yönetilmektedir. Ayrıca Devlet katkısının değerlendirildiği Katkı Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Emeklilik döneminizde toplu birikimlerinizi alıp sistemden ayrılabilir, emeklilik gelir planımız çerçevesinde programlı geri ödeme seçeneği ile aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde ödeme talep edebilirsiniz.


Katkı Paylarının Değerlendirilmesi

Ödediğiniz katkı paylarınızla sizin için satın alınan fonlar, Ak Portföy Yönetim Şirketi'nin deneyimli kadrosu tarafından yönetilir.


Emeklilik Yatırım Fonlarımız

Sizin için isterseniz sadece birini veya bir demet şeklinde birkaçını seçebileceğiniz değişik risk grubunda 7 adet Emeklilik Yatırım Fonu belirledik.

Fon Bilgisi

Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını bir yılda azami altı kez değiştirebilme hakkına sahipsiniz.

Plan Kesintileri

Süper Emeklilik Planımızda 3 tip kesinti uygulanmaktadır.

 • Fon Toplam Gider Kesintisi

  Bu plan dahilindeki her bir emeklilik yatırım fonu kapsamında aşağıdaki tabloda verilen günlük oranlarda fon toplam gider kesintisi yapılır.

  Fon Ünvanları Azami GÜNLÜK Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (Yüzbinde)
  Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5,25
  Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 6,25
  Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5,25
  Hisse Senedi Fonu 6,25
  Likit Esnek Fon 3,00
  Standart Fon 5,25
  Altın Fonu 3,00

  Fon Toplam Gider Kesintisine İlişkin İade Oranı

  Sözleşme Yılı İade Oranı
  6.Yıl İçin2,50%

  Fon toplam gider kesintisi şirketçe, sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak tabloda belirtilen oranlarda, her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir.

  7. ve 14. yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,50 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,10’un altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

 • Yönetim Gider Kesintisi


  1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl ve Sonrası
  Yönetim Gider Kesintisi Oranı %8,5*BAAÜ%8,5*BAAÜ %8,5*BAAÜ %8,5*BAAÜ %8,5*BAAÜ %0

  BAAÜ: Her yılın ilk altı ayındaki 16 yaşından büyükler için uygulanacak Brüt Aylık Asgari Ücret tutarı

  Bu plan kapsamında ödenen katkı payları üzerinden ilk 5 yıl boyunca her yıl için BAAÜ tutarının %8,5’u oranında yönetim gider kesintisi uygulanır.

  İlgili yılın yönetim gider kesintisi, sözleşme başlangıç tarihinden itibaren ödenen ilk katkı payından toplu olarak tahsil edilecektir. Ödenen ilk katkı payının yetersiz olması durumunda, yıllık toplam kesinti tutarı alınıncaya kadar sonraki ödenen katkı paylarından kesinti yapılacaktır.

  Katkı payı, ek katkı ödenmemesi halinde, yıllık (%8,5*BAAÜ) üst limitinden tahsil edilmemiş yönetim gider kesintisi kısmı varsa sözleşme yıldönümünde katılımcının birikiminden indirilecektir.

  İlk 5 yıl sonunda toplam (5*%8,5*BAAÜ) üst limitin tahsil edilmiş olması halinde sözleşmenin 6. yılından itibaren yönetim gider kesintisi yapılmaz.

  İlk 5 yıl sonunda toplam (5*%8,5*BAAÜ) üst limitinden tahsil edilmemiş yönetim gider kesintisi kısmının kalması halinde ise kalan tutarı sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca şirketin tahsil etme hakkı saklıdır.

  Brüt aylık asgari ücret tutarında meydana gelecek artışlardan kaynaklı olarak ilgili sözleşme dönemleri için yapılan kesinti tutarı ile yenilenen üst sınır tutarı arasındaki fark oluşması halinde, fark tutarı katılımcının birikimlerinden indirilebilecek veya ayrıca tahsil edilebilecektir.

 • Giriş Aidatı

  Bu plan kapsamında peşin giriş aidatı alınmaz.

  En az 5 yıl boyunca Şirkette kalan katılımcılardan ertelenmiş giriş aidatı alınmaz. (Ancak ilk 5 yıl sonunda toplam (5*%8,5*BAAÜ) üst limitinden tahsil edilemeyen kısmın kalması halinde kalan tutarın sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca şirket tarafından tahsil edilme hakkı saklıdır.)

  Katılımcının 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılması durumunda, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen (5*%8,5*BAAÜ) toplam azami kesinti tutarının şirketçe tahsil edilmemiş kalan kısmı varsa (Yönetim Gider kesintisi tahsilatları düşüldükten sonra kalan varsa) ertelenmiş giriş aidatı olarak birikiminden indirilir.

  Katılımcının Şirketimizde yürürlükte bir başka sözleşmesinin olması durumunda, ikinci ve daha sonraki sözleşmeleri için giriş aidatı kesintisi yapılmayacaktır.

  Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan giriş aidatının ertelenmiş kısmı tahsil edilmez.

  Katılımcının sistemden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda varsa ertelenmiş giriş aidatı katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilir.

Katkı Payı Ödeme

Groupama Emeklilik A.Ş'den emeklilik planınıza ait ödeyeceğiniz katkı payı tutarları ile ilgili tahsilat şekilleri aşağıda sıralanmıştır.

Kredi Kartı

Katkı payı tutarlarınızı kredi kartı ile ödemek istiyorsanız Teklif Formundaki ödeme şeklini Kredi Kartı olarak işaretledikten sonra kredi kart bilgilerinizi teklif formunda belirtmeniz yeterli olacaktır.Kredi kartından çekilen tutarlar blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilecektir.


Kurumsal Tahsilat

Sözleşme ve/veya tekliflerinize ait katkı payı tutarlarınızı yatırmak istediğiniz YAPI KREDİ BANKASI, AKBANK ve PTT BANK'ın herhangi bir şubesine giderek veya internet bankacılığı kanalı ile (PTT hariç )sadece teklif ve/veya sözleşme numaranızı vererek Bankanın Groupama'ya ait özel menüsünden masraf ödemeden katkı payı ve giriş aidat tutarlarınızı ödeyebileceğiniz bir tahsilat şeklidir.


EFT/Havale

Akbank ve Yapı Kredi Bankası dışındaki bankaların şubelerinden veya bu bankaların internet bankacılığı ile aşağıda belirttiğimiz şirket hesaplarımıza EFT yolu ile katkı payı tutarlarınızı ödeyebilirsiniz.Bununla birlikte;ilgili hesaplara Akbank ve Yapı Kredi haricindeki bankalardan EFT yapıldığı takdirde ödemelerinizden banka tarafından masraf alınabilmektedir.Bu masrafı ödememek için ödemelerinizi kurumsal tahsilat yöntemi ile yapmalısınız.

Aşağıda EFT yapabileceğiniz BANKA, ŞUBE ve IBAN numaraları mevcuttur.

Banka & ŞubeIBAN
YAPI KREDİ BANKASI MASLAK ŞUBESİ - TL TR11 0006 7010 0000 0087 3890 43
YAPI KREDİ BANKASI MASLAK ŞUBESİ - USD TR91 0006 7010 0000 0087 3890 58
YAPI KREDİ BANKASI MASLAK ŞUBESİ - EURO TR47 0006 7010 0000 0087 3890 74
AKBANK İSTANBUL KURUMSAL ŞUBESİ - TL TR79 0004 6007 6388 8000 2764 00
AKBANK İSTANBUL KURUMSAL ŞUBESİ - USD TR03 0004 6007 6300 1000 2764 01
AKBANK İSTANBUL KURUMSAL ŞUBESİ - EURO TR50 0004 6007 6303 6000 2764 02

Sürekli Bilgilendirme


Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatı Uyum Yasası (FATCA)

1 Temmuz 2014’te yürürlüğe giren Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA- Foreign Accounts Tax Compliance Act), ABD dışında faaliyette bulunan yabancı finansal kuruluşlar nezdindeki ABD statüsünde kişilerin sahip oldukları yabancı finansal varlıkların, ABD Gelir İdaresi IRS’ye (Internal Revenue Service) bildiriminin yapılması zorunluluğunu getirmektedir.
Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.


Bildirim Formları