Hasar İşlemleri
Kasko Hasarları
Zorunlu Trafik Sigortası Hasarları
Konut Hasarları
İşyeri Hasarları
Mühendislik Hasarları
Oto Dışı Sorumluluk Hasarları
Nakliyat Hasarları
Nakliyat Emtea Hasarları
Kıymet Nakli Hasarları
Tekne Hasarları
Yat Hasarları
Taşıyıcı Sorumluluk Hasarları
CMR Hasarları
Hayat ve Ferdi Kaza Tazminat İşlemleri
 
AnasayfaHasar İşlemleriOto Dışı Sorumluluk Hasarları

Oto Dışı Sorumluluk Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.
Hasar Dosya Sorgulama


Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarafların Yetki ve Yükümlülükleri

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmek ile yükümlüdür.

  • Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak.
  • Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
  • Sigortacı ve yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, elkoymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek.
  • Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
  • Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri geçikmeksizin sigortacıya vermek.
  • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
  • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.
  • Sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.
Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, açık adres, ekspertiz adresi, irtibat telefonu ve hasara ilişkin detayların (hasar tarihi, hasarın oluş şekli ve tahmini hasar tutarının) eksiksiz olarak bildirmeniz işlemlere hız kazandıracaktır.
Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

Hırsızlık

Emniyeti Suistimal

Cam Kırılması


3.Şahıs Sorumluluk/Bedeni


3.Şahıs Mali Mesuliyet/Maddi


Tüpgaz Sorumluluk Tehlikeli Madde/Maddi


Tüpgaz Sorumluluk Tehlikeli Madde/Bedeni


Tıbbi Sorumluluk


İşveren Sorumluluk

Not: Hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir.