Hasar İşlemleri
Kasko Hasarları
Zorunlu Trafik Sigortası Hasarları
Konut Hasarları
İşyeri Hasarları
Mühendislik Hasarları
Oto Dışı Sorumluluk Hasarları
Nakliyat Hasarları
Nakliyat Emtea Hasarları
Kıymet Nakli Hasarları
Tekne Hasarları
Yat Hasarları
Taşıyıcı Sorumluluk Hasarları
CMR Hasarları
Hayat ve Ferdi Kaza Tazminat İşlemleri
 
AnasayfaHasar İşlemleriCMR Hasarları

CMR Hasarları

Hasar ihbarınızı 0850 250 50 50 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımıza bildirebilirsiniz.
Hasar Dosya Sorgulama


Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı,

  • Tazminat talebine yol açabilecek ve teminat kapsamına giren her bir olayı, olaydan haberdar olduktan sonra derhal/ancak haber aldıktan sonra en geç 7 gün içinde sigortacıya veya acentesine yazı ile bildirmekle mükelleftir.
  • Hasarın önlenmesi ve/veya azaltılması için gerekli olan tüm tedbirleri almakla mükelleftir.
  • Sigortacının ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri verecek ve talimatlarına uyacaktır.
  • Her bir trafik kazasını, hırsızlık olayını veya yangın hasarını en yakın polis merkezine bildirecektir.
  • Sigortacının onayını almaksızın hiçbir tazminat talebini kabul etmeyecek, ödemeyecek veya reddetmeyecektir.
  • İleri sürülen herhangi bir tazminat talebi ile ilgili olarak dava açıldığında veya mahkemeden başka bir resmi merciiye başvurulduğunda sigortacıya derhal bilgi verecektir.
  • Sigortacının talebi üzerine tazminat isteminde bulunan tarafla davalaşacak ve gerektiğinde davanın yürütülmesini teminen vekaletini Sigortacıya verecektir.
  • Sigortalının bizzat kendisinin, kanuni temsilcisinin, sigortalı adına hareket eden yetkili kişilerin, münferit şube yöneticilerinin veya sigortalının yardımcı personelinin yuklarıda belirtilen yükümlülüklerin herhangi birini yerine getirmemeleri halinde Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

CMR

Not: Hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir.