İnsan Kaynakları
Politikamız
Grup Değerlerimiz
Groupama Yetkinlik Modeli
Çalışan Profili
Groupama'da Çalışmak
İşgücü Planlama ve İşe Alım
Eğitim ve Gelişim
İç İletişim ve Sosyal Aktiviteler
Kariyer Danışmanlığı
Performans Yönetimi
Ücretlendirme ve Sosyal İmkanlar
Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi
 
Anasayfaİnsan KaynaklarıÇalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi

Çalışanların şirkete bağlılık ve memnuniyetlerinin iş süreçlerine ve sonuçlarına etkisini gözlemlemek amacıyla 2 yılda bir bağımsız bir araştırma şirketi ile Grup bazında çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketi yapılmaktadır. Anket sonuçlarına göre bağlılığa etki eden unsurlar incelenmekte, aksiyon planlarına dönüştürülmekte ve takip edilmektedir.