Biz Kimiz ?
Groupama Sigorta
Groupama Emeklilik
Groupama Holding
Groupama SA
Basın Odası
  Kurumsal Videolar
Duyurular
  Groupama Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonların...
  Groupama Emeklilik A.Ş. Başlangıç Fonu ve Başlangı...
  Groupama Emeklilik A.Ş. 2017 Yılı Hayat Branşı Kar...
  Groupama Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonların...
  Groupama Sigorta İletişim Kanalları Anket Çekiliş ...
  Groupama Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Fonu ve Gru...
  Groupama Emeklilik A.Ş. 2016 Yılı Hayat Branşı Kar...
  Groupama Emeklilik A.Ş’ nin kurucusu olduğu Emekli...
  Olağanüstü Genel Kurul Kararının İptaline İlişkin ...
  Groupama Emeklilik A.Ş’ nin kurucusu olduğu Emekli...
  Groupama Emeklilik A.Ş’ nin kurucusu olduğu Emekli...
  Groupama Emeklilik A.Ş.2015 Yılı Hayat Branşı Kar ...
  Bireysel Müşterilere Özel Bilgi Güncelleme Kampany...
  BES'te Yeni Dönem
  Groupama Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fo...
  Groupama Emeklilik A.Ş.2014 Yılı Hayat Branşı Kar ...
Groupama Sigorta A.Ş. Sermaye Arttırımı
  Groupama Emeklilik A.Ş 2013 Yılı Hayat Branşı Kar ...
  Groupama yenilenebilir enerji sertifikası aldı
  Groupama Emeklilik A.Ş. Likit – Karma Emeklilik Ya...
  Groupama Emeklilik A.Ş 2012 Yılı Hayat Branşı Kar ...
  Groupama A.Ş. Likit Kamu Fonu'nun Groupama Emeklil...
  Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Basın Duyurusu...
  Groupama Emeklilik A.Ş 2011 Yılı Hayat Branşı Kar ...
  Portföy Yönetim Şirketi Değişikliği Hakkında Katıl...
  Emeklilik Yatırım Fonlarımızdan Döviz Fonu ve Grup...
  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın Portföy Yöneticiler...
  Basında Groupama
  Kurumsal Logolarımız
 
AnasayfaBiz Kimiz ? Basın OdasıDuyurularGroupama Sigorta A.Ş. Sermaye Arttırımı ...

Groupama Sigorta A.Ş. Sermaye Arttırımı

Şirketimizin 28 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimiz sermayesinin 26.800.000,00.- (yirmi altı milyon sekiz yüz bin) Türk Lirası tutarında artırılması; Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi; artırılan tutarın en geç sermaye artırımının tescilini izleyen bir aylık süre içinde ödeneceği karara bağlanmış olmakla, her biri 1 Kuruş itibari kıymette 2.680.000.000 (iki milyar altı yüz seksen milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olan sermayenin artan kısmına ilişkin olarak, Şirketimiz hissedarlarının rüçhan haklarını kullanmaları ve sermaye artırımına payları oranlarında katılmalarını temin için, Türk Ticaret Kanunu 461. maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi mucibince, keyfiyetin Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazetede ilân edilmesine ve ayrıca hissedarlarımıza iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine;

Yapılacak en son ilânı izleyen iş günü işlemeye başlayacak biçimde, hissedarlarımıza rüçhan haklarını kullanmak üzere 15 gün süre verilmesine; bu süre içerisinde katılma beyannamelerini düzenleyerek Şirketimiz merkezine ulaştırmaları gerektiği keyfiyetinin yukarıda anılan ilân ve mektuplarda hissedarlarımıza bildirilmesine karar verilmiştir.