İnsan Kaynakları
Politikamız
Grup Değerlerimiz
Groupama Yetkinlik Modeli
Çalışan Profili
Groupama'da Çalışmak
İşgücü Planlama ve İşe Alım
Eğitim ve Gelişim
İç İletişim ve Sosyal Aktiviteler
Kariyer Danışmanlığı
Performans Yönetimi
Ücretlendirme ve Sosyal İmkanlar
Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi
 
Anasayfaİnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Politikamız

İnsan kaynakları politikaları şirket vizyon, misyon ve değerleri çerçevesinde yürütülmektedir. İnsan Kaynakları süreç ve uygulamaları insan haklarına uyumlu, adalet ve eşitlik ilkelerine saygılı, Groupama grup değerlerine göre kurgulanmış nitelikte olup, bu kapsamda yayınlanmış olan Grup Etik Şartı, Şirket Personel Yönetmeliği ve ilgili İnsan Kaynakları politikaları ve prosedürleriyle, bağlayıcı kurallar koyar ve bu kuralların uygulanmasını sağlar.